Theme By: © Curlytweets


I miss you so bad, I miss you so, so bad :*7 notes / REBLOG / Read more
Dati ang panliligaw, pag-sisibak ka ng kahoy, ipag-iigib ka, haharanahin ka.

polengdown:

Pero ngayon. HANAP, USAP, DEAL na.

(via iketchupmoko)

19,258 notes / REBLOG / Read more
93,325 notes / REBLOG / Read more
2,615 notes / REBLOG / Read more
sijanineako:

lol na lol ako =))
19,204 notes / REBLOG / Read more
28,518 notes / REBLOG / Read more
21,012 notes / REBLOG / Read more
gr4cie:

me
44,520 notes / REBLOG / Read more
25 notes / REBLOG / Read more
I LOVE YOU.
1990's: I LOVE YOU.
2010: Ai LhABv YoÜ
2012: Labyu.
134,203 notes / REBLOG / Read more
When your crush says Hi…

cryless-laughmore:

sodamnrelatable:

You’re all like:

“Okay ill see you later”

Then you’re like:

via sodamnrelatable

(Source: goo.gl)

14 notes / REBLOG / Read more
48,773 notes / REBLOG / Read more
When your friend says “Oh I think your crush likes you.”

sodamnrelatable:


and you’re like

via sodamnrelatable

(Source: best-of-text-posts, via glitteramethyst)

65,361 notes / REBLOG / Read more
60,203 notes / REBLOG / Read more
5,834 notes / REBLOG / Read more